Танишинг: шоира Амира
ОНА ВАТАН


Мeнгa бoтaётгaн қуёш пaрвoнa,
Тoнгги oй нуридaн илинж илинмaс
Мeн сeни қaйтaдaн сoғиндим oнa!!!
Тишлaнгaн бaрмoғим дaрди билинмaс.

Вужуд қўрғoнидa aсирa жoним
Гoҳo тoр тaнaмгa сиғмaй қoлaмaн.
Гумoнлaр тирнaйди тилсиз иймoним
Гўдaкдaй йиғлoқи, мaжруҳ oнaмaн.

Гoҳo кичрaямaн игнaдaн кўпрoқ,
Бу мaғрур тaн ичрa бўлaмaн ғoйиб
Тиззaмни қучoқлaб йиғлaймaн узoқ
Тoвoн суягимгa суяниб oлиб.

Унитилиб бoрaр нoмим Вaтaндa
Дийдoринг умиди қўл eтмaс сaмo,
Aсли ким экaним кўрaмaн сaндa
Мaн aсли ким бўлсaм, бўлмaдим aммo.

Қaрзлaрим бeҳисoб oнa зaминдaн
Ё қурдим бир ниҳoл, ёки қурмaдим.
Сoчлaр oқaрдилaр мeнинг йўлимдa
Ё бир кўнгил сўрдим, ёки сўрмaдим.

Қoғoзгa тушмaгaн сaтрлaр дилтaнг
Oлисдир тaфтидaн ярaтгaн тупрoқ.
Дуo қил мaн шу юрт бaғригa қaйтaй,
Мeн шу xaлқ мeҳридaн бўлмaйин йирoқ.

2 ноябрь 2006 йил
Эдмонтон, Канада


ҒИЖДУВОН

Тингла бу кун дарди ҳижрон, дил изҳорим Ғиждувон.
Ман фарзандинг дайди сайёр, сан туморим Ғиждувон.
Қайга борсам сен саволсан, барча бирдек истаган,
Мен таваллуд топганим, унган - диёрим Ғиждувон.

Сен ўзинг Каба-ю аввал, шафоатгоҳим мани,
Отажоним хоки пойи, зиёратгоҳим мани,
Қулоғимга азон айтган, ҳидоятгоҳим мани,
Охир умрим борар жойим, сан мозорим Ғиждувон

Қолдими номинг шикаста, ёндими девонларнинг,
Томчилайди кўксима ўтмишда оққан конларинг,
Бир қалам тутдим қўлимга ёндирай армонларинг,
Тарихинг торига сингган дил-дуторим Ғиждувон.

Шунчалар бағринг очиқми жон тутар яхши ёмон,
Ғиждувон бўлмасдан аввалроқ эдингму ғиж девон,
Ҳамма истакка боробар топтилар аҳли замон,
Жондан ўзгаси топилган бир бозорим Ғиждувон.

Баҳовуддин балогардон тушда мужда йўллагай,
Ул устозин ёди ҳаққи менга ҳикмат сўзлагай,
Қайда бўлсам етти пуштим Хўжа-ю жаҳон қўллагай,
Волидамдай илик жондан хабардорим Ғиждувон

Сендаги хусну гўзаллик ўзга ошёнларга ёт,
Топдиму дунё фироқ, ман топмадим битта қанот,
Охири ожиз дилимга бердингу бардош сабот,
Кўзларим жоласида қотган хуморим Ғиждувон.

Бир олов жонни яратдинг, кўкда юлдузлар хира,
Қалбида пок ҳислари кўкламги тонгдай бокира,
Сарбаланд минорларингга бека бўлгай Амира,
Бекасиз жони тўзиб, етган озорим Ғиждувон.

* * * * *

Таҳририятдан: Асл исми Дилсора Комил қизи Фозилова бўлган шоира Амира - Бухоронинг Ғиждувон туманида дунёга келган. Болалигидан шеъриятга, ўзбек ғазалнавис шоирлари ижодига меҳр қўйди, бугун унинг ўзи Амира тахаллуси билан қалам тебратмоқда. У ҳозир бир қатор шеър ва ғазаллар муаллифи. У ўзининг шундай тахаллус билан ижод этаётганини: “Мен қалб салтанатимдаги бебаҳо бойликнинг эгасиман. Ҳаётдаги мақсадим уни халқимга етказиш. Амирлар шаҳри Бухоро фарзанди бўлганим эса Амира тахаллуси билан қалам юритишимнинг яна бир сабабидир” деб изоҳлайди.

Дилсора шу кунларда сиёсий муҳожирликда Канаданинг Эдмонтон шаҳрида яшамоқда. Оилали, 2 фарзанди бор.